ลงประกาศโฆษณาฟรี โฆษณาสินค้าพร้อมเว็บฟรีตลอดชีพ ค้นหาสินค้าและบริการคุณภาพ พร้อมโปรโมชั่นและคูปองส่วนลดพิเศษ

ข่าวสารและกิจกรรม
บทความ
  • ประหยัดพลังงานให้บ้านกันเถอะ

    วันที่: 2015-02-27 18:16:18

    โดย: hbahometh

    การประหยัดพลังงานภายในอาคารพักอาศัย           ในภาวะการณ์ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีถึงปัญหาการขาดแคลนพลังงานซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การประหยัดพลังงานภายในที่พักอาศัยจึงเป็นแนวโน้มหนึ่งที่ทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังในการลดค่าใช้จ่ายทางพลังงานในภาคส่วนนี้        เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของ...