ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ
  • กนอ.รุกแก้ ก.ม.สยายปีก

    วันที่: 2014-10-25 05:45:00

    โดย: news

    นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงการทำงานของ กนอ.ว่า ขณะนี้ กนอ.อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 ใน 4 ข้อหลักๆได้แก่ 1. เพิ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กนอ.ให้สามารถตั้งนิติบุคคลเพื่อให้ กนอ.สามารถออกไปลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิคมฯได้ เช่น การก่อสร้างและบริห...


ระบบรับข่าวสาร สำหรับ:

ค้นหา ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวเศรษฐกิจ หมวดหมู่

รับอีเมลลแจ้งเมื่อโฆษณาใหม่เพิ่มในนี้.
ส่งอีเมลลแจ้งข่าวสารใหม    ใน