ตลาด B2B ประเทศไทย ส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ นำเข้า ส่งออก สินค้า ทุกอุตสาหกรรม BangkokSync.com

ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ บริการออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์
ตลาด-b2b-ประเทศไทย
 • อาหารเสริมปุ๋ย

  วันที่: 2018-03-15 18:11:48

  โดย: buakaew14

  ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว ปุ๋ย อินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกประการ วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น มูลวัว,มูลไก่,มูลเป็ด,มูลแพะและมูลค้างคาว โดยปราศจากมูลสุกรวัตถุดิบที่ได้จากการเกษตร เช่น เปลือกมันสำปะหลัง,กากถั่วเหลือง,กากปาล์ม,กากชานอ้อยและอื่นๆอีกมากมายขั้น ตอนการหมักนำมูลสัตว์ต่างๆ ผสมกับวัสดุทางการเกษตรแล้วนำไปหมักตามวิธีของกร...

 • ปุ๋ยลดสภาพดินเป็นกรด

  ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว ปุ๋ย อินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกประก...

  วันที่: 2018-03-15 18:11:48

  โดย: buakaew14

 • ปุ๋ยเพิ่มผลผลิต

  ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว ปุ๋ย อินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกปร...

  วันที่: 2018-03-15 18:11:47

  โดย: buakaew14

 • ปุ๋ยเพิ่มธาตุเหล็ก

  ปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวแก้ว ปุ๋ย อินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกปร...

  วันที่: 2018-03-15 18:11:47

  โดย: buakaew14

 • ปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว

  ปุ๋ยอินทรีย์ บัวแก้ว ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ทุกประการ วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ...

  วันที่: 2018-03-15 18:11:46

  โดย: buakaew14

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์-เครื่องเรือน
ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง-วัสดุก่อสร้าง