บ้านมือสอง รับฝากขายบ้าน ขายบ้าน ซื้อบ้าน ต้องนัมเบอร์วัน โบรกเกอร์

บ้านมือสอง รับฝากขายบ้าน ขายบ้าน ซื้อบ้าน ต้องนัมเบอร์วัน โบรกเกอร์

บ้านมือสอง รับฝากขายบ้าน ขายบ้าน ซื้อบ้าน ต้องนัมเบอร์วัน โบรกเกอร์

วันที่ 2018-10-31 01:10:19 | ผู้ชม: 3508 | ID: #104784

บริษัท นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด


ขอเสนอบริการของเรา

                        1. สำหรับผู้จะขาย NUMBER ONE BROKER

จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการ ต่าง ๆ ดังนี้

เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน
เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อผ่านสื่อชั้นนำทุกช่องทาง
นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา
ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ
ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอน และ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ
ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
อำนวยความสะดวกและตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้อง ในวันโอนกรรมสิทธิ์
                       
                       
2. สำหรับผู้จะซื้อ NUMBER ONE BROKER

                จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

เสนอข้อมูลทรัพย์สินหลากหลายตามความต้องการ
เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน
พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ
นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา
ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย
ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ
บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากทุกสถาบันการเงินอย่างรวดเร็ว
ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์
ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์สะดวกยิ่งขึ้น

           ฝากขายกับเรา ได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย และทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS มั่นใจได้เมื่อทำการตลาดกับเรา

 

    เอกสารที่ต้องใช้ในการฝากขายทรัพย์สิน   

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของโฉนด)
2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของโฉนด)
3. สำเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง
- ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใช้สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ด้วย
- ในกรณีมีการมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
3. ใบมอบอำนาจจากเจ้าของโฉนด (กรุณากรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อด้วยปากกาด้ามเดียวกัน)


(เอกสารทั้งหมดใช้เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของ,เบิกงบลงสื่อโฆษณา และให้ผู้ซื้อตรวจสอบกรรมสิทธิ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บ.นัมเบอร์วัน โบรกเกอร์ จำกัด

( โทร.  083-6864440 , 083-0204212 กุ้งค่ะ )

www.numberone.co.th       E-mail : number.onebroker@hotmail.com

 

Tag คำค้นหา | ขายบ้าน|


Related