จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่น

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่น

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 19 Mar, 2018 | ผู้ชม: 3281 | ID: #11095

ข้อมูลโดย : สุวินนท์ ปภาศิริวาทย์

บริษัท/ร้าน : จุลินทรีย์ท้องถิ่น

เบอร์โทร : 0-2707-6923

มือถือ : 08-1720-4123, 08-9175-2211

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 19 Mar, 2018 | ผู้ชม: 3281 | ID: #11095
จังหวัด:   สมุทรปราการ
อำเภอ/เขต:   เมืองสมุทรปราการ
ระดับดาว:   3 ดาว


จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ท้องถิ่น (Indigenous Microorganisms : IMOs)  ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่พบได้ในท้องถิ่นของประเทศไทย มีคุณสมบัติพิเศษสามารถปรับตัวและมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะแวดล้อมของบ้าน เรา นำมาใช้ร่วมกับจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติค (Lactic Acid Bacteria : LAB) สามารถทำงานได้ในสภาวะไร้อากาศ เช่น ในถังบำบัดหรือพื้นที่เปิดในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากกิจการอุตสาหกรรม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ GRAS (Generally Recommended As Safe)

        จุลินทรีย์ท้องถิ่นจะย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และกำจัดกลิ่นเหม็น มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งยังผลิตกรดแลคติค ยีสต์ เอ็นไซม์ และสารปฏิชีวนะ (Bacteriocins)

        จุลินทรีย์ท้องถิ่นเป็นจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่อาศัยรวมกันแบบพึ่งพากัน (Symbiosis) โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อรวมทั้งวัสดุที่เป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ชื่อ (Contact Name):สุวินนท์ ปภาศิริวาทย์
ชื่อบริษัท (Company name):จุลินทรีย์ท้องถิ่น
ทีอยู่ (Address):318 ม.5 ต.บางปูใหม่
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10280
จังหวัด:สมุทรปราการ
เขต:เมืองสมุทรปราการ
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0-2707-6923
มือถือ (Mobile):08-1720-4123, 08-9175-2211
แฟกซ์:0-2707-6924