Sound เสียง

Sound เสียง

Sound เสียง

วันที่ 2018-10-30 01:10:19 | ผู้ชม: 4839 | ID: #111935

เสียง (Sound) 
         เกิดขึ้นโดยการสั่นสะเทือนของต้นกำเนิดเสียง กระทบต่ออนุภาคของตัวกลางที่อยู่รอบๆ เคลื่อนที่ไปเป็นคลื่น โดยเสียงจะเดินทางได้ดีจากของแข็ง, ของเหลว, ก๊าซ และไม่สามารถเดินทางในสุญญากาศได้

เสียงดัง (Noise)
         เสียงที่เราไม่พึงปรารถนา การที่เสียงรบกวนนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียง เช่น เสียงที่มีความถี่สูงจะรบกวนมากกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำ เสียงบริสุทธิ์ (Pure tone) จะรบกวนมากกว่าเสียงที่ประกอบไปด้วยเสียงหลายๆ เสียง

ความถี่ (Hertz)
         คือจำนวนของการสั่นสะเทือนต่อวินาที เรียกหน่วยวัดความถี่เป็น Hertz ความถี่ที่ได้ยินจะอยู่ช่วง 20-20,000 Hz โดยปกติเราจะกำหนดเสียงที่มีความถี่ต่ำ เสียงควรจะเป็นเสียงเดียว ความถี่เดียว (Pure tone) แต่ทั่วๆ ไปแล้ว จะประกอบไปด้วยเสียงหลายๆ เสียงที่มีความเข้มต่างกัน และเรียกเสียงที่มีความถี่ต่ำ (Low frequency) ว่า Bass tone ส่วนเสียงที่มีความถี่สูง (High frequency) ว่า Soprano tone

Tag คำค้นหา | รีวิวหนัง| Sound| เสียง|


Related