รับจัดงานทำบุญทุกชนิด โต๊ะหมู่บูชา สังฆภัณฑ์ เครื่องกฐิน เครื่องบวช ผ้าป่า เทียนพรรษา พระพุทธรูป พระประทาน พระประจำวัน ตู้พระไตรปิฎก

รับจัดงานทำบุญทุกชนิด โต๊ะหมู่บูชา สังฆภัณฑ์ เครื่องกฐิน เครื่องบวช ผ้าป่า เทียนพรรษา พระพุทธรูป พระประทาน พระประจำวัน ตู้พระไตรปิฎก

รับจัดงานทำบุญทุกชนิด โต๊ะหมู่บูชา สังฆภัณฑ์ เครื่องกฐิน เครื่องบวช ผ้าป่า เทียนพรรษา พระพุทธรูป พระประทาน พระประจำวัน ตู้พระไตรปิฎก

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 30 Mar, 2019 | ผู้ชม: 2171 | ID: #121693

ข้อมูลโดย : seksant pooksue

มือถือ : 0891780679

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 30 Mar, 2019 | ผู้ชม: 2171 | ID: #121693
ยี่ห้อ:   ห้างสังฆภัณฑ์
รหัสสินค้า:   814
ทีอยู่ (Address):   ห้างสรรพสินค้าสังฆภัณฑ์ 165 ถ.บางแวก-จรัญสนิทวงศ์ 13(ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
จังหวัด:   กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต:   บางแค
รหัสไปรษณีย์:   10160
ประเภท:   เสนอขาย

<html>
<head>
<title></title>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
</head>
<body style="font-family: Times New Roman">
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.sangkapan.com/main.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://sangkapan.com/logo/top.jpg" width="589" height="102" /></font></a></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="1" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span><u><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma"><strong>&nbsp;</strong></font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/"><font style="background-color: #3f3f3f"><font face="Tahoma"><font color="#ffffff">รับจัดงานบุญทุกชนิด</font><font color="#ffff00"> ทำบุญบ้าน</font> <font color="#00ff80">ทำบุญบริษัท</font> <font color="#ff8000">เปิดกิจการใหม่</font></font></font></a><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma">&nbsp;</font></u></span></span></span></center>
<center><u><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/"><font style="background-color: #3f3f3f"><font face="Tahoma"><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><span><font color="#808000"><font color="#ebabe7">ทำบุญขึ้นบ้านใหม่</font> </font></span></span></span><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#ff0080"><span>บุญกฐิน</span></font></span></span><font color="#00b050" size="4">&nbsp;</font><span><font size="4"><font color="#fcd08f">ทำบุญวันเกิด</font> <font color="#00ff80">ทำบุญมงคลสมรส</font></font></span></font></font></a><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma">&nbsp;</font></u></center>
<center><span><font size="4"><u><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/"><font style="background-color: #3f3f3f"><font face="Tahoma"><font color="#73a4c8">ทำบุญประจำหน่วยงาน</font> <font color="#80ffff">กระทรวง</font> <font color="#ff0000">ทบวง</font> <font color="#ebdcbc">กรมฯ</font></font></font></a><font style="background-color: #3f3f3f" face="Tahoma">&nbsp;</font></u></font></span></center>
<center><font style="background-color: #3f3f3f" size="1" face="Tahoma"><span><strong><u>&nbsp;</u></strong></span></font></center>
<center><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package1.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/img_thumnail/package1.jpg" width="140" height="98" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package2.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/img_thumnail/package2.jpg" width="140" height="98" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package3.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/img_thumnail/package3.jpg" width="140" height="98" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package4.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" alt="แพ็คเกจที่ 4" src="http://www.sangkapan.com/img_thumnail/package4.jpg" width="140" height="98" /></font></a></center>
<center><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package1.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font color="#ff0080" size="2" face="Tahoma"><span>แพ็คเก็ตที่๑</span></font></a><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package2.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font color="#00b050" size="2" face="Tahoma"><span>แพ็คเก็ตที่๒</span></font></a><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#0000ff"><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package3.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><span>แพ็คเก็ตที่๓</span></a></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/img_show/package4.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><font color="#000000" size="2" face="Tahoma"><span>แพ็คเก็ตที่๔</span></font></a><font face="Tahoma"> </font></center>
<center><font size="1" face="Tahoma">&nbsp;</font></center>
<center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/?page_id=74#a" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" alt="กระทรวงพลังงาน" src="http://www.sangkapan.com/Branner%20Logo/1.jpg" width="140" height="68" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/?page_id=61#a" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/Branner%20Logo/4.jpg" width="140" height="68" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/?page_id=140#a" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/organizer/wp-content/uploads/2012/12/toyota-tum1.jpg" width="140" height="68" /></font></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/organizer/?page_id=89#a" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.sangkapan.com/Branner%20Logo/6.jpg" width="140" height="68" /></font></a></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#0000ff" size="2" face="Tahoma">( <font color="#c00000">ตัวอย่างลูกค้า ที่ไว้วางใจ ใช้บริการกับทาง ห้างสรรพสินค้า สังฆภัณฑ์</font> )</font></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#0000ff" size="2" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></span></center>
</center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)">
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font face="Tahoma">&nbsp;</font><a href="http://www.sangkapan.com/main.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" alt="68621_124331127726452_1789000580_n.jpg" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/68621_124331127726452_1789000580_n.jpg" width="572" height="190" /></font></a></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)">
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="3"><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">จำหน่าย</font><font color="#0000ff">สินค้าในการทำบุญครบทุกชนิด <font color="#ff0000">มี</font>ที่จอดรถสะดวก แอร์เย็นสบาย</font></font></font></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font size="3"><font color="#0000ff"><font face="Tahoma"><font color="#ff0000">มี</font>สินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด <font color="#ff0000">มี</font>ที่นั่งพักผ่อนรองรับลูกค้ามากันได้ทั้งครอบครัว</font></font></font></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><font color="#0000ff" size="1" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></span></center>
<center><span style="font-size: larger"><span style="color: rgb(255,0,0)"><a href="http://www.sangkapan.com/all%20product.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><img border="0" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487538_143038909189007_2058152894_n.jpg" width="575" height="200" /></font></a></span></span></center></span></span>
</center></span></span><font face="Tahoma"><span><font size="2">&nbsp;</font></span> </font>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span><font size="2" face="Tahoma"><a href="http://sangkapan.com/13Table.html" rel="nofollow" target="_blank"><span>โต๊ะหมู่บูชา</span></a></font></span><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="3"><font size="2"><a href="http://sangkapan.com/13Table.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"> </font></a><font face="Tahoma">ของทำบุญ สังฆภัณฑ์</font><a href="http://sangkapan.com/01prabud.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><span style="color: rgb(255,102,0)"> เครื่องกฐิน</span>&nbsp;พระพุทธรูป</font></a><span style="color: rgb(255,0,255)"><font face="Tahoma"> </font><a href="http://sangkapan.com/01prabud.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">พระประธาน</font></span></a></span><font face="Tahoma"> </font><a href="http://sangkapan.com/02prabud.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">พระประจำวัน</font></span></a><font face="Tahoma"> </font><a href="http://sangkapan.com/04prabud.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">พระแก้วมรกต พระรูปเหมือน</font></span></a></font></font></span></span></span></div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="3"><font size="2"><a href="http://sangkapan.com/07katin.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><span>เครื่องบวช</span> </font></a><font face="Tahoma">ผ้าป่า เทียนพรรษา เจดีย์บรรจุพระธาตุ </font><a href="http://sangkapan.com/22r-c-g.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><span>พานพุ่ม พานบายศรี</span> </font></a><font face="Tahoma">ไทยธรรม ผ้าไตรจีวร สบงอังสะ ย่ามผ้าไหม </font></font></font></span></span></span><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="3"><font size="2" face="Tahoma">ฉัตร</font></font></span></span></span></div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma">ตาลปัตร บุษบก ธรรมาสน์ </font><a href="http://sangkapan.com/34wattumongkol.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">วัตถุมงคล</font></span></a><font face="Tahoma"> กล่องพระศาลพระพรหม </font><a href="http://sangkapan.com/36-1sal.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma">ศาลพระภูมิ <span style="color: rgb(255,0,0)">ตู้พระไตรปิฎก</span> </font></a><font face="Tahoma">อาสนะ เรือพระที่นั่งจำลอง </font><a href="http://sangkapan.com/20tratangpadyod.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">ตราตั้งพัดยศ</font></span></a><font face="Tahoma">&nbsp;</font></font></font></span></span></span></div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="3"><font size="2"><font face="Tahoma">ตู้พัดยศ&nbsp;</font><a href="http://sangkapan.com/20tukajok.html" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Tahoma"><span>ตู้กระจกครอบพระ</span> </font></a><font face="Tahoma">เครื่องตั้งศาล <font color="#00b050"><a href="http://sangkapan.com/08sangkatan.html" rel="nofollow" target="_blank"><span>ชุดสังฆทาน</span></a></font>&nbsp;เครื่องศาลจีน เครื่องครัวใช้ในวัด </font><a href="http://sangkapan.com/23thong1.html" rel="nofollow" target="_blank"><span><font face="Tahoma">เครื่องทองเหลือง</font></span></a><font face="Tahoma"> เครื่องใช้งานศพ</font></font></font></span></span></span></div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><font size="2" face="Tahoma">&nbsp;</font></span></span></span></div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)">
<center><span><font size="2" face="Tahoma">165 ถ.บางแวก-จรัญสนิทวงศ์ 13(ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก) แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 </font></span></center>
<center><span><font size="2"><font face="Tahoma"><font size="3"><strong><font style="background-color: #3f3f3f" color="#00ffff">โทร.0-2865-3999, แฟกซ์ 02-449-5459</font></strong></font> </font></font></span></center>
<center><font face="Tahoma"><span><font size="2"><span>E-mail:</span>&nbsp;</font></span><span><a href="mailto:webmaster@sangkapan.com" rel="nofollow" target="_blank"><font size="2">&nbsp;</font></a><a href="mailto:webmaster@sangkapan.com" rel="nofollow" target="_blank"><span>webmaster@sangkapan.com</span></a><font size="2">, </font><a href="mailto:sangkapan2010@hotmail.com" rel="nofollow" target="_blank"><font size="2">&nbsp;</font></a><a href="mailto:sangkapan2010@hotmail.com" rel="nofollow" target="_blank"><span>sangkapan2010@hotmail.com</span></a></span></font></center></span></span></span>
</div>
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)">
<div align="center"><span><span style="font-size: medium"><span style="color: rgb(0,51,102)"><img border="0" src="http://www.wasmyemailread.com/notify/4147edb39d8ccf8c973372817177478c6ebb73f3/logo_01.gif" width="101" height="68" /></span></span></span></div></span></span></span>
</div>
</body>
</html>

ชื่อ (Contact Name):seksant pooksue
มือถือ (Mobile):0891780679
สำเนาบัตรประชาชน:เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว