บ้านและสวนแฟร์ 2556

บ้านและสวนแฟร์ 2556

บ้านและสวนแฟร์ 2556

วันที่เริ่ม: 02-11-2013 วันสิ้นสุด: 10-11-2013

วันที่ 2019-05-14 01:11:02 | ผู้ชม: 4006 | ID: #124470

งานแสดงและขายสินค้าครบวงจรที่เกี่ยวกับบ้านและสวน บนพื้นที่ต่อเนื่อง  และยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ทั้งในเชิง DESIGN, LIVING และ OUTDOOR LIVING รวมทั้ นิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ให้ความเพลิดเพลินแก่คนรักบ้าน 
 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-422-9999 ต่อ 4120, 4132 - 4135, 4189, 4200 
เว็บไซต์ : http://www.baanlaesuan.com  Related