ข้อห้ามในการเริ่มทำตลาดเครื่องสำอาง

ข้อห้ามในการเริ่มทำตลาดเครื่องสำอาง

ข้อห้ามในการเริ่มทำตลาดเครื่องสำอาง

วันที่ 2017-11-21 18:11:30 | ผู้ชม: 3074 | ID: #128775

ข้อผิดพลาดเรื่องหนึ่งที่มือใหม่หัดทำแบรนด์จ้างผลิตครีมมักจะทำผิดพลาดกันเป็นประจำ  ก็คือไม่สามารถระบุกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ชัดเจนได้ครับ

การระบุกลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่มีความชัดเจน  จะช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นผลิตครีม  ผลิตเครื่องสำอางในแบรนด์ของเราได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด

ลักษณะของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการขายที่มักจะไม่เหมาะสม  ทำให้การทำตลาดเครื่องสำอางของมือใหม่มักจะไม่ประสบความสำเร็จคือการกำหนดช่วงอายุ
 

การกำหนดช่วงอายที่เหมาะสมควรจะกำหนดให้แคบๆ  ไม่กว้างเกินไป  เช่น  15-18 ปี,  20-25ปี,  30-40 ปี, 

สังเกตุได้ว่ากลุ่มช่วงอายุดังกล่าวมักจะมีความต้องการคล้ายๆกัน  การเลือกชนิดผลิตเครื่องสำอาง  การกำหนดระดับราคาให้เหมาะสมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจะทำได้ง่ายขึ้น

วันต่อไปจะมาแนะนำข้อผิดพลาดที่ควรระวังข้อต่อไปครับ

เคล็ดลับดีๆจากโรงงานผลิตครีม  โรงงานผลิตเครื่องสำอาง  คอสเมติคส์  แบรนด์  บิลดิ้งRelated