ฤกษ์แต่งงานปี 2557.....รวมดิถีเรียงหมอนตลอดปีมะเมีย

ฤกษ์แต่งงานปี 2557.....รวมดิถีเรียงหมอนตลอดปีมะเมีย

ฤกษ์แต่งงานปี 2557.....รวมดิถีเรียงหมอนตลอดปีมะเมีย

วันที่ 2013-07-24 14:57:33 | ผู้ชม: 5004 | ID: #130953

ขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดงานแต่งงานนั้น คงหนีไม่พ้นเรื่องของฤกษ์ยาม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆ  หากบ่าวสาวได้เริ่มต้นชีวิตคู่ในช่วงเวลาที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ย่อมได้รับสิริมงคลและความสุขสำเร็จ นอกจากนี้ยังถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะทำให้ครองคู่อยู่ด้วยกันสืบไป

สำหรับคู่รักที่อยากจัดงานแต่งงานในปีหน้า 2557 เรามีข้อมูลของฤกษ์แต่งงานตลอดทั้งปี  โดยรวบรวมวันที่มีดิถีเรียงหมอน(ดิถีแมลงปอ) เหมาะที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่มาฝากกันค่ะ

ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม

ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วันศุกร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2
วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 2
วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 2
วันเสาร์ที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 2
วันพุธที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
วันอังคารที่ 18 แรม 4 ค่ำ เดือน 3
วันเสาร์ที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันจันทร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 3
วันศุกร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 3

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม

ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4
วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4
วันพฤหัสบดีที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
วันพุธที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 4
วันอาทิตย์ที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันอังคารที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 4
วันเสาร์ที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 4

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5       
วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5
วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 5
วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 5

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม

ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน

วันจันทร์ที่ 5 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6
วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6
วันเสาร์ที่ 17 แรม 4 ค่ำ เดือน 6
วันพุธที่ 21 แรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันศุกร์ที่ 23 แรม 10 ค่ำ เดือน 6
วันอังคารที่ 27 แรม 14 ค่ำ เดือน 6

วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
วันเสาร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7
วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 7
วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันอาทิตย์ที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 7
วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือน 7

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม

ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8
วันจันทร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8
วันพฤหัสบดีที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8
วันพุธที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 8
วันอาทิตย์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันอังคารที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 8
วันเสาร์ที่26 แรม 14 ค่ำ เดือน 8

วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9
วันพุธที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9
วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9
วันศุกร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือน 9
วันอังคารที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือน 9
วันจันทร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือน 9

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน

ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10
วันพฤหัสบดีที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
วันอาทิตย์ที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
วันเสาร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 10
วันพุธที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 10
วันศุกร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 10
วันอังคารที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 10

วันพุธที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11
วันอังคารที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11
วันจันทร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 11
วันศุกร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 11
วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 11
วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12

 

ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12
วันพุธที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12
วันอังคารที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 12
วันเสาร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันจันทร์ที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 12
วันศุกร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 12
วันเสาร์ที่ 29 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1

วันอังคารที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1
วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 1
วันจันทร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 1
วันพุธที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 1
วันอาทิตย์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 1
วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วันพุธที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2Related