กรุงเทพมหานครติดตั้ง GPS บนรถเก็บขนมูลฝอย

กรุงเทพมหานครติดตั้ง GPS บนรถเก็บขนมูลฝอย

กรุงเทพมหานครติดตั้ง GPS บนรถเก็บขนมูลฝอย

วันที่ 2018-08-27 01:12:20 | ผู้ชม: 5020 | ID: #131458

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้จัดทำ"โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการควบคุมการใช้รถด้วยระบบ GPS" โดยมีขอบเขตงานดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ และดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานรถเก็บขนมูลฝอยรถสูบสิ่งปฏิกูล และรถประเภทอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,447 คัน ด้วยระบบ GPS เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีมูลค่าโครงการ 30 ล้านบาท

Tag คำค้นหา | GPS|


Related