บริการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามรอยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามรอยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

บริการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามรอยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 2019-02-26 01:11:14 | ผู้ชม: 5348 | ID: #176252

ร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด ให้บริการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามรอยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวแม่กลอง สมุทรสงคราม ทรัพย์ในดินสินในน้ำ หมู่บ้านชาวประมง เส้นทางนาเกลือ ตำนานปลาทูโป๊ะแม่กลอง หน้างอคอหัก ตลอดจนการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลาทูไทย เบอร์เกอร์ปลาทูไทย จ๊อปลาทูไทย ข้าวเกรียบปลาทูไทย ฯลฯ

แผนที่


Related