การตั้งค่า และสถานะการเปิดปิดเว็บเพจ

การตั้งค่า และสถานะการเปิดปิดเว็บเพจ

การตั้งค่า และสถานะการเปิดปิดเว็บเพจ

หมวดหมู่:  Home » บทความ » คู่มือการใช้งาน

โดย: help

วันที่ 2018-02-25 18:11:10 | ผู้ชม: 1527 | ID: #182765

ระบบจัดการเว็บเพจสามารถตั้งค่าชนิดของเว็บเพจ และเปิดปิดการใช้งานของหน้าเว็บเพจนั้นได้

1. คลิกเครื่องหมาย   แล้วจะปรากฎกล่องทางด้านขวามือ

2. ตั้งชื่อเว็บเพจ สามารถตั้งได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ชนิดของเว็บเพจ มีอยู่สามชนิด Custom Content, External Link, Category

 • Custom Content หมายถึงหน้าเว็บหนึ่งหน้าที่สามารถเพิ่มข้อความหรือรูปภาพได้
 • External Link หมายถึงลิงค์ออกไปเว็บนอก เช่นลิงค์ไป Facebook หรือลิงค์ไปยังไฟล์พิเศษของระบบ Bangkoksync CMS เช่น /contactus.html, /promotion.html, /news.html, /article.html, /product.html, /gallery.html, /login.html
 • Category หมายถึงลิงค์ไปยังหมวดหมู่ product, gallery, news, article

4. Navigation Bar Link มีอยู่สามชนิดคือ เมนูด้านบน, เมนูด้านล่าง, เมนูด้านข้าง และ Not linked

 • เมนูด้านบน: แสดงส่วนเมนูด้านบนของเว็บไซต์
 • เมนูด้านล่าง: แสดงส่วนเมนูด้านล่างของเว็บไซต์ หรือบริเวณ Footer
 • เมนูด้านข้าง: แสดงส่วนเมนูด้านข้างของเว็บไซต์ เช่นแสดงเมนูซ้ายหรือเมนูขวา
 • Not linked: ไม่แสดงในส่วนของเมนู

5. Open in new window ถ้าทำเครื่องหมายถูกจะหมายถึง เมื่อคลิกที่เมนูนี้แล้วจะทำการเปิดเว็บเพจหน้าใหม่ขึ้นมา

6. Meta Keywords และ Meta Description สามารถใส่ได้สองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 • Meta Keywords: บอกคำที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจหน้านี้ เป็นคำที่ใช้ในการค้นหาหน้านี้ คั่นด้วยสัญลักษณ์ (,)
 • Meta Description: บอกรายละเอียดของเว็บเพจแบบคร่าวๆใช้แสดงผลการค้นหาของเสิร์ชเอนจิน

7. บันทึกการตั้งค่า คลิกที่เมนู "บันทึกการตั้งค่า" ด้านบนขวามือ

8. สถานะเปิดปิดเว็บเพจ

 • ปิดการใช้งานของหน้าเว็บเพจ
 • เปิดการใช้งานของหน้าเว็บเพจ

 

Tag คำค้นหา |


Related