The 7th SMEs National Awards 2015

The 7th SMEs National Awards 2015

The 7th SMEs National Awards 2015

วันที่เริ่ม: 30-11--1 วันสิ้นสุด: 30-11--1

วันที่ 2016-05-04 14:59:31 | ผู้ชม: 2197 | ID: #188976

 “รางวัลของความสำเร็จข้างต้น คือ ‘ประตู’ การต่อยอดธุรกิจ เป็นการเสริมความไว้วางใจแก่คู่ค้า ว่ากิจการของเรามีการบริหารจัดการดี เต็มไปด้วยคุณภาพ-มาตรฐาน ผ่านการรับรองจาก สสว. (รัฐบาล) ถึงแม้ SMEs  “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7Related