กำจัดปลวก- เน้นคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาประหยัด มีประสิทธิภาพ ละเอียดและรวดเร็ว

กำจัดปลวก- เน้นคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาประหยัด มีประสิทธิภาพ ละเอียดและรวดเร็ว

กำจัดปลวก- เน้นคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาประหยัด มีประสิทธิภาพ ละเอียดและรวดเร็ว

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 06 Jul, 2017 | ผู้ชม: 1225 | ID: #189138

ข้อมูลโดย : poms

สมาชิก :

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 06 Jul, 2017 | ผู้ชม: 1225 | ID: #189138
ทีอยู่ (Address):   6/27 ซอยรามคำแหง128 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
จังหวัด:   กรุงเทพมหานคร
อำเภอ/เขต:   สะพานสูง
รหัสไปรษณีย์:   10240
ประเภท:   เสนอขาย
ประเภทบริการของบ้าน:   กำจัดแมลง

ตามหลักการของระบบผสมผสาน (IPM) การป้องกันและควบคุมปัญหาเรื่องมด ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย
คือลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
- เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น ชนิดของมด และแหล่งที่พบ และแนะนำหลัก
การสุขภิบาลที่ดีให้แก่ลูกค้าปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
- หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้สารป้องกัน และควบคุมมดที่เหมาะสม
- โดยเหยื่อที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมจะแบ่งเป็น
- เจลชนิดเหลว วางตามจุดที่มดมักเดินผ่าน สำหรับมดที่พบภายในบ้าน
- น้ำยาเคมี ใช้ในการฉีดพ่นตามผนังพื้น สนามหญ้า และจุดที่มดมักเดินผ่าน ที่พบภายนอกงาน
- การติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ดำเนินการป้องกัน และควบคุมปัญหา
ทุกๆ 1 เดือน
* บริษัท เอสเซนเชียลเซอร์วิส จำกัด * 
เน้นคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐาน ในราคาที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ ละเอียดและรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ติดต่อบริษัทกำจัดปลวก 
Tel. 081-895-0965, 091-706-6807, 02-019-6175
Fax. 02-019-6174
Email: essentialbug@gmail.com
เวลาทำการ 08.00-20.00 น. 
วันทำการ จันทร์ - อาทิตย์
6/27 ซอยรามคำแหง128 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240 
ดูบริการของเราเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anti-bug.com/2016/
Facebook: บริการรับกำจัดปลวก บริการรับกำจัดมด บริการรับกำจัดแมลงสาบ

กำจัดปลวก, กำจัดแลงสาบ , กำจัดมด , ระบบเนเมซิสกำจัดปลวก, ระบบฉีดพ่นกำจัดปลวก

ชื่อ (Contact Name):poms