ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด

ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด

ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด

วันที่ 2017-01-26 14:20:55 | ผู้ชม: 1707 | ID: #191631

ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด


ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด ประกาศใช้ผังเมืองใหม่ล่าสุด 12 จังหวัด

     มีประกาศผังเมืองฉบับใหม่ 12 จังหวัด  ได้แก่  ขอนแก่น, หนองคาย, นครราชสีมา, ระยอง, กำแพงเพชร, ตาก, พระนครศรีอยุธยา, สุโขทัย, สุราษฎร์ธานี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี และสงขลา  โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละจังหวัดดังนี้  

      1.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2560 
         (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     2.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก พ.ศ. 2560  
        (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     3.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560  
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     4.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560  
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     5.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     6.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2560  
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)


 

     7.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560  
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     8.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2560  
       (เล่ม 134 ตอนที่ 9  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 มกราคม 2560)

     9.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.  2560 
        (เล่ม 134  ตอนที่ 8 ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 18 มกราคม 2560)

     10.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.  2560 
         (เล่ม 134 ตอนที่ 4 ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 13  มกราคม 2560)

     11.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2560 
         (เล่ม 133  ตอนที่ 108 ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 21  ธันวาคม 2559)

     12.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2560
          (เล่ม 133 ตอนที่ 108  ก ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่  21  ธันวาคม 2559)

 

ขอบคุณที่มา นิตยสารบ้านพร้อมอยู่Related