ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152

ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152

ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152

วันที่เริ่ม: 30-11--1 วันสิ้นสุด: 30-11--1

วันที่ 2017-08-14 10:36:28 | ผู้ชม: 541 | ID: #193088

ครม.อนุมัติหลักการร่างประกาศเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านห้วยดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายห้วยดอย-บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

โครงการดังกล่าวมีระยะทางรวม 49 กม. โดย19 กม.แรก ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 วงเงิน 1,088 ล้านบาท ช่วงที่ 2 ระยะทาง 29 กม. ได้รับงบปี 2561 วงเงิน 1,440 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีพระกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 สายแยกทางหลวงผ่านดินหมายเลข 1020-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (ต้าตลาด) ที่บ้านห้วยดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า และบ้านสบเปา และเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1421 สายห้วยดอย-บ้านใหม่พัฒนา พ.ศ. 2559 ในท้องที่ อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งรายและ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.59 มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี และสิ้นผลบังคับใช้วันที่ 13 ก.ค.63

โดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดิน 332 แปลง กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินแล้ว 199 แปลง ราษฎรได้มาทำสัญญา 189 แปลง ยังไม่ได้ทำสัญญา10 แปลง และยังไม่ได้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน 133 แปลง ปัจจุบันการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทางหลวงแผ่นดินสายนี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินหลายรายในการจัดส่งเอกสาร การยื่นคำขอรังวัดที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน และคัดค้านการเข้าพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ และไม่สามารถจ่ายเงินทดแทนหรือวางเงินทดแทน รวมถึงไม่สามารถบริหารเงินงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้

ดังนั้น เพื่อให้กรมทางหลวงมีอำนาจในการวางเงินทดแทน และเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจึงเสนอครม.ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าครอบครอง หรือใช้อสังหาริมทรัพย์ได้ เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างทางหลวงให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน
ขอบคุณที่มา  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์  /  ภาพ pantipRelated