เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 17 ก.ย.นี้

เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 17 ก.ย.นี้

เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 17 ก.ย.นี้

วันที่เริ่ม: 30-11--1 วันสิ้นสุด: 30-11--1

วันที่ 2017-09-13 08:39:51 | ผู้ชม: 574 | ID: #193337

เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 17 ก.ย.นี้

     กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนชุมชนประชานิเวศน์ 3 ประชุมกลุ่มย่อยโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ 17 ก.ย.นี้ ณ ห้องจุลฉัตร ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

     กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ชุมชนประชานิเวศน์ 3 และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี และโครงข่ายถนนต่อเชื่อม ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 จำนวน 2 รอบ รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องจุลฉัตร ชั้น 2 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

     ทั้งนี้เพื่อนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานและผลการศึกษาแนวเส้นทางที่เป็นไปได้เบื้องต้น รวมทั้งยังเป็นเวทีเสวนาเปิดรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและทบทวนผลการศึกษาให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

     อนึ่ง กรมทางหลวงชนบท โดยกองแผนงาน ได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 04/01/2560 จนถึงวันที่ 30/10/2560) ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบแผนแม่บทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556) โดยเป็นโครงการที่อยู่ในแผนดำเนินการช่วงปี 2565 เป็นต้นไป    

     สำหรับแนวเส้นทางของโครงการจะพาดผ่านในท้องที่เขตการปกครองของจังหวัดนนทบุรีใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอปากเกร็ด ซึ่งจากการศึกษาในเบื้องต้นนั้น แนวเส้นทางที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือแนวทางเลือกที่ 1 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ใกล้วัดบัวขวัญ (รูปแบบโครงการจะเป็นทางยกระดับ ตลอดแนวจนถึงสามแยกสนามบินน้ำ) เป็นแนวเส้นทางที่ตัดใหม่ ไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปยังสามแยกสนามบินน้ำในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรี มุ่งไปยังถนนสนามบินน้ำ (แนวเส้นทางจะอยู่บนถนนสนามบินน้ำ) จากนั้นแนวเส้นทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวของถนนสนามบินน้ำ และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่บ้านพักกรมพลาธิการทหารบก ข้ามมายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จะลดระดับเป็นถนนระดับพื้นดินในพื้นที่ตำบลท่าอิฐ และมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามคลองบางบัวทอง และสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์ที่ กม.26+500

 

ขอบคุณที่มา www.home.co.thRelated