อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 2018-08-30 22:15:20 | ผู้ชม: 1024 | ID: #195331

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีผลใช้งานวันที่ 1 ม.ค. 2562
ต่อจากนี้ไปที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์การลงทุนทางเลือกที่ดีในอนาคต เพราะถ้าแต่ละปีจะต้องเสียภาษี เสียค่าดูแล
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในหลายๆที่มันอาจจะไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรม ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี อัตราเพดานสูงสุด 0.2% อัตราการจัดเก็บภาษีบ้านพักอาศัย ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ยกเว้นภาษี อัตราเพดานสูงสุด 0.5%

อัตราการจัดเก็บภาษีพาณิชยกรรม(อื่นๆ) ต่ำกว่า 20 ล้านบาท อัตรา 0.3% อัตราเพดานสูงสุด 2.0% อัตราการจัดเก็บภาษีที่รกร้างว่างเปล่า อัตราเพดานสูงสุด 5.0% เป็นต้นขอบคุณที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Tax_Relevant-to-life.pdfRelated