เรียนรู้โรคพืชและโรคสำคัญ

เรียนรู้โรคพืชและโรคสำคัญ

เรียนรู้โรคพืชและโรคสำคัญ

วันที่ 2019-09-27 01:14:29 | ผู้ชม: 113 | ID: #195707

โรคพืช คืออะไร ?
.....โรคคือ คือ สภาวะการตอบสนองของเซลหรือเนื้อเยื่อของพืช ต่อสาเหตุของโรคพืช ฉะนั้นสาเหตุโรคพืช มีทั้งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ภายในเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จนกระทั่งสามารถสังเกตเห็นความผิดปรกติต่างๆได้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช มูลค่าทางเศรษฐกิจตํ่าลง ดังเช่นในรูป 1.แถบสีเขียว คือโรคพืชที่เกิดจาก สิ่งไม่มีชีวิต เช่นการขาดธาตุอาหาร เป็นต้น
2.ตัวหนังสือสีแดง คือโรคพืชที่เกิดจาก สิ่งมีชีวิต เช่น เชื้อรา เป็นต้น
.....ในการเจริญพัฒนาของต้นพืช ต้นพืชที่เป็นโรคจะแสดงอาการผิดปรกติออกมาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ต้นพืชที่เป็นโรคยังอ่อนแอต่อการเข้าทำลายจากสาเหตุโรคอื่นๆต่อเนื่องไปด้วย ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตพืชไม่สมบูรณ์หรือต้นพืชตายอย่างรวดเร็ว เกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณครับ
.
.
.
**ถาม ตอบ ทันใจ กับผู้เชี่ยวชาญไม้ผลขั้นเทพได้ที่เเฟนเพจ เทพวัฒนา ตราปลาคู่
https://www.facebook.com/thepwatana/ **
 Related