ครม.ไฟเขียว รฟม. โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กทม. “บิ๊กตู่” เอาใจผู้มีรายได้น้อย ผุดไอเดีย สร้างบ้านแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

ครม.ไฟเขียว รฟม. โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กทม. “บิ๊กตู่” เอาใจผู้มีรายได้น้อย ผุดไอเดีย สร้างบ้านแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

ครม.ไฟเขียว รฟม. โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กทม. “บิ๊กตู่” เอาใจผู้มีรายได้น้อย ผุดไอเดีย สร้างบ้านแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

วันที่ 2018-11-27 09:00:51 | ผู้ชม: 178 | ID: #195965

ครม.ไฟเขียว รฟม. โอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายให้กทม. “บิ๊กตู่” เอาใจผู้มีรายได้น้อย ผุดไอเดีย สร้างบ้านแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (ไม่รวมอาคารจอดแล้วจร) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมถึงเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบการกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 2 เส้นทางดังกล่าว เนื่องการดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินจะทำให้กรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 51,785.37 ล้านบาท ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สิน และหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ จำนวน 51,785.37 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในครั้งนี้กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการกู้เงินจำนวนดังกล่าวต่อจากกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ

ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่างานโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินไม่เกิน 44,429 ล้านบาท และค่าชดใช้เงินค่าจัดกรรมสิทธิ์และดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมเงินกู้ของค่างานโครงสร้างพื้นฐานที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระไปแล้ว วงเงินไม่เกิน 7,356.37 ล้านบาท

นายพุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอาคารจอดแล้วจร 3 พื้นที่นั้น รฟม.และกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างบริหาร 10-11 พื้นที่และมีคำสั่งการจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้รฟม.และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียงทุกเส้น โดยให้ปรับอาคารจอดแล้วจรที่ก่อสร้างเหนือขึ้นไปจากพื้นที่ใต้ดินและบนดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้อยู่อาศัยใกล้กับแนวรถไฟฟ้า ดังนั้น รฟม.จึงยังไม่สามารถมอบพื้นที่จอดแล้วจรให้กับกทม.


ขอบคุณที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์Related