เคลมประกันภัยงานก่อสร้าง : ถังน้ำใต้ดิน ขนาด 80,000 ลิตร แตก

เคลมประกันภัยงานก่อสร้าง : ถังน้ำใต้ดิน ขนาด 80,000 ลิตร แตก