เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 2019-10-07 08:51:51 | ผู้ชม: 28 | ID: #197750

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562  คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 
ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (cemco) 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และทีมจัดการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า ในการลงพื้นที่พบปะชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า

Tag คำค้นหา |


Related