คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และทีมติดตาม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม

คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และทีมติดตาม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม

คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และทีมติดตาม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม

วันที่ 2019-10-08 21:04:51 | ผู้ชม: 27 | ID: #197772

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 คุณณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และทีมติดตาม
ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด (cemco)
บริษัทในเครือ การเคหะแห่งชาติ ณ สำนักงานกลาง ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานชาว cemco เป็นอย่างยิ่ง

Tag คำค้นหา |


Related