ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”

ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”

ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”

หมวดหมู่:  Home » บทความ » บทความอื่น

โดย: prathadthummarrat

วันที่ 2019-03-20 01:13:03 | ผู้ชม: 11637 | ID: #39415

ประวัติการก่อสร้าง “พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์”
สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต  ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

           หลวงพ่อเฉลิมโชค  ฉันทชาโต  มีดำริจะสร้างพระธรรมรัตนเจดีย์ขึ้น  เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ  ไว้เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไว้บูชา ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย   ตลอดจนเป็น พุทธศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติบูชาต่าง ๆ  อาทิ  นั่งสมาธิภาวนา   สวดมนต์ ภาวนา  เดินจงกรม   เป็นต้น  

           พระธรรมรัตนเจดีย์   เป็นเจดีย์ที่มีความสูง  ๔๔  เมตร  โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  บุผิวนอกตั้งแต่ฐานถึงยอดเป็นแสตนเลส  ภายนอกโดยรอบเจดีย์บุด้วยเซรามิครูปสวนบัวตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงพลบค่ำ  ซุ้มประตูทั้ง ๔  ทิศ ทำด้วยหินทรายสีเขียว  ลานประทักษิณากว้าง  ๙  เมตร  พื้นผิวเป็นแสต็มป์คอนกรีต

ขั้นตอนการออกแบบ - งานก่อสร้าง พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ design by Jatiya
           จากผลงานการออกแบบสร้าง โดย ศิลปินผู้มีความชำนาญการด้านการก่อสร้างเจดีย์ โดยเฉพาะ < design by Jatiya > 
งานก่อสร้าง เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุลงในยอดเจดีย์ เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เป็นต้นมา 

รายละเอียดของงานตกแต่งภายใน
           พื้นและเสา เป็นงานที่สร้างสรรค์จากหิน  ผนังโดยรอบเป็นภาพพุทธประวัติที่เขียนเป็นลายเส้นสีทองเหมือนภาพเขียนในถ้ำ  ฝ้าเพดานเป็นรูปดอกบัวคว่ำ  มีช่องระบายอากาศรูปหยดน้ำโดยรอบเจดีย์ ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก  ภายใต้โดมออกแบบเป็นจักรวาลโดยใช้วัสดุพิเศษ  โดยมี รัตนเจดีย์แก้ว ตั้งอยู่ตรงใจกลางพระธาตุธรรมรัตนเจดีย์
ภายในรัตนเจดีย์แก้ว  มีผอบเจดีย์แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ลักษณะของผอบเจดีย์แก้วเป็นงานศิลปะทางเหนือ มาผสมผสานงานทองเหลือง  ที่ส่วนยอดเป็นรูปดอกบัวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน  โดยรอบองค์รัตนเจดีย์แก้ว จะมีการวางเจดีย์รายองค์เล็ก ซึ่งบรรจุพระอรหันตธาตุไว้จำนวน  ๕๓   องค์  และ เป็นพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งสิ้นโดยรอบเจดีย์แก้วเป็น ๘๐ องค์ 

การออกแบบโดม เหนือองค์เจดีย์แก้วภายในองค์พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์
           การออกแบบโดมเหนือองค์เจดีย์แก้ว  ออกแบบและสร้างเป็นจักรวาล  โดยนำแก้วมาสร้างสรรค์ให้เกิดความแวววาว  โดยใช้สีน้ำเงินเข้ม สีฟ้า และ สีทอง  มาผสมผสานสร้างบรรยากาศของจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด  และส่วนของดวงดาวในจักรวาล  ได้ออกแบบและแกะสลักเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำ
Related