ประวัติวันวาเลนไทน์

ประวัติวันวาเลนไทน์

ประวัติวันวาเลนไทน์

วันที่ 2018-06-28 01:11:11 | ผู้ชม: 4761 | ID: #40446

ประวัติวันวาเลนไทน์

  เรื่องที่ 1
  วันวาเลนไทน์  นั้นมีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันในกรุงโรมสมัยก่อนนั้น  วันที่ 14  กุมภาพันธ์  จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่  ซึ่งเป็นราชินีแห่งเหล่าเทพ
  และเทพธิดาของโรมัน  ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของเทพธิดาแห่งอิสตรีและการแต่งงานและในวันถัดมาคือ วันที่  15  กุมภาพันธ์  ก็จะเป็นวันเริ่มต้น
  งานเลี้ยงของ Lupercalia  การดำเนินชีวิตของชายหนุ่มและหญิงสาวในสมัยนั้นจะถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามยังมีประเพณีอย่างหนึ่ง
  ซึ่งชายหนุ่มสาวยังสืบทอดกันมา  คืนก่อนวันเฉลิมฉลอง    Lupercalia  นั้นชื่อของหญิงสาวทุกคนจะถูกเขียนลงในเศษกระดาษเล็ก ๆ และจะใส่เอาไว้
  ในเหยือก เด็กหนุ่มแต่ละคนจะดึงชื่อของเด็กสาวออกจากเหยือกแล้วหลังจากนั้นก็จะจับคู่กันในงานเฉลิมฉลอง  บางครั้งการจับคู่นี้  ท้ายสุดก็จะจบลงด้วย
  การ ที่ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองได้ตกหลุมรักกันและแต่งงานกันในที่สุด

 

  เรื่องที่ 2
  ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิคลอดิอุสที่สองนั้น  กรุงโรมได้เกิดสงครามหลายครั้ง  และคลอดิอุสเองก็ประสบกับปัญหาในการที่จะหาทหารจำนวน
  มากมาย มหาศาลมาเข้าร่วมในศึกสงคราม  และเขาเชื่อว่าเหตุผลสำคัญก็คือ ผู้ชายโรมันหลายคนไม่ต้องการจาก ครอบครัวและคนอันเป็นที่รักไป 
  และด้วยเหตุผลนี้เองทำให้จักรพรรดิคลอดิอุสประกาศให้ยกเลิกงานแต่งงานและงานหมั้นทั้งหมดในกรุงโรม  ถึงกระนั้นก็ตาม  ยังมีนักบุญผู้ใจดีคนหนึ่ง
  ซึ่งชื่อว่า  ท่านนักบุญ  “วาเลนไทน์”  ท่านเป็นพระที่กรุงโรมในสมัยของจักรพรรดิคลออุสที่สอง ท่านนักบุญ  วาเลนไทน์และนักบุญ  มาริอุส  ได้จัดตั้ง
  กลุ่มองค์กรเล็ก  ๆ เพื่อช่วยเหลือชาวคริสเตียนที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้และได้จัดให้มีการแต่งงานของคู่รักอย่างลับ ๆ ด้วย  และจากการกระทำเหล่านี้เอง
  ทำให้นักบุญวาเลนไทน์ถูกจับและถูกตัดสินประหารโดยการตัดศรีษะ  ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์  ประมาณปีคริสต์ศักราชที่ 270Related