สัญลักษณ์ของความรัก Symbols of love

สัญลักษณ์ของความรัก Symbols of love

สัญลักษณ์ของความรัก Symbols of love

วันที่ 2018-06-28 01:11:12 | ผู้ชม: 7878 | ID: #40447

สัญลักษณ์ของความรัก Symbols of love

 รูปหัวใจ  Heart

            แต่ก่อนเป็นที่เชื่อกันว่า หัวใจ  เป็นแหล่งรวมของอารมณ์ทั้งหมด  ดังนั้น  การให้ของขวัญเป็นรูปหัวใจ  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้สิ่งต่าง ๆโดยไม่ได้นึกถึงตัวเอง  แก่คนที่คุณรัก  แม้ว่าคนสมัยโบราณจะไม่รู้ว่า หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วระบบไหลเวียนโลหิต  แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้อย่างแน่นอนก็คือ  หัวใจเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งหมด  ความเชื่อโบราณอันนี้ก็ยังคงดำเนินต่อมาผ่านยุคผ่านสมัย

ริบบิ้น  ลูกไม้  Ribbon and Laces

                ริบบิ้นและลูกไม้  เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความรักและความโรแมนติ  นับตั้งแต่สมัยที่อัศวินออกรบก็จะสวมผ้าพันคอหรือผ้าเช็ดหน้าที่คนรักให้มา  จะมีการนำลูกไม้มาทำผ้าเช็ดหน้าของสตรี   หญิงสาวก็จะทำผ้าเช็ดหน้าหล่นไว้ตามทางที่ชายหนุ่มที่ตนเองสนใจเดินผ่าน

กามเทพ  Cupid

                ความรักและแรงดึงดูดความสนใจที่หญิงชายมีต่อกัน  แต่เดิมแล้วเชื่อว่ากามเทพเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น  ในภาษาลาตินกามเทพหมายถึง ความปรารถนา  กามเทพจะเป็นภาพลักษณ์ของเด็กชายจ้ำม่ำเปลือยกาย  มีปีก มีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์  ซุกซน  ถือคันธนูและมีกระบอกใส่ลูกศร กามเทพจะป็นผู้ตรึงหัวใจของชายหนุ่มและหญิงสาว

ดอกกุหลาบ  Rose

            นับแต่โบราณคนรักถูกเปรียบเทียบไว้กับดอกกุหลาบ  ถ้าสลับที่ของตัวอักษร ROSE  ก็จะได้คำว่า  EROS  ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ดอกกุหลาบจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของคนรักทั่วโลกมาเนิ่นนาน โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงจะได้รับความนิยมมาก    เป็นความโรแมนติคอีกอย่างที่เมื่อได้ให้คนรักแล้วจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แสนจะสดใส  การถ่ายทอดความรัก  ความปลื้มใจ  ความตื่นเต้นเมื่อได้รับดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยงาม

นกพิราบและนกเลิฟเบิร์ด  Doves  and  Love  Birds 

                เชื่อวันว่า  นกเลือกคู่ของมันในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  ของทุกปี  นกพิราบเมื่อ  มีคู่ก็จะอยู่กันไปตลอดชีวิตนกพิราบจึงเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดี และความรัก  นกเลิฟเบิร์ด  เป็นนกตัวเล็กที่ขนมีสีสวยงามพบได้ทั่วไปในแอฟริกาที่ถูกเรียกเช่นนี้ เป็นเพราะว่ามันจะอยู่เคียงข้างคู่ของมันตลอดเวลา  และจะตายเมื่อคู่รักของมังจากไป  ส่วนนกพิราบเป็นนกมักพบทั่วไปโดยธรรมชาติแล้วจะขี้อาย  สุภาพมีเสียงขับร้องที่โดดเด่น  จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความซื่อสัตย์  ความจงรักภักดี  และความรัก

โบรัก  Love  Knots

                ทำจากริบบิ้น  และเป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้วแสดงถึงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด  และเป็น นิจนิรันดร์

The  Rose

          Origin  &  History

          Fossil  evidence  shows  that roses  have  existed  since  prehistoric   times.   The first  cultivated  rosesappeared  in Asian  gardens  more than 5,000 years ago.  Roses  were  introduced  to  Europe during the  Roman Empire,  where they were  mainly  used for  ornamental purposes.  Cleopatra is said  to have scattered  rose  petalsbefore  Mark  Anthony’s feet;  Nero  released roses from the ceiling during extravagant feasts and banquets.

          Sentiment & Symbolism

          Roses,  it  is said, blushed with shame as God expelled Adam and Eve  out of the Garden of Eden. Accordingto Roman legend,  a number of suitors were keen on marrying a beautiful woman named Rodanthe, but she did notcare for any of them. Despite her ambivalence. The suitors continued to woo Rodanthe, but she did not care for anyof them. Despite her ambivalence, the suitors continued to woo Rodanthe so zealouslythat they broke through thedoors of her home. Angered by their actions and wanting to teach the suitors a lesson, the goddess Diana turnedRodanthe into arose, and her suitors into thorns. The rose is the flower emblem of England.  According to Englishsuperstition, if the petals fall from a fresh – cut red rose, bad luck will soon follow. The red rose is the badge of thehouse of Lancaster and the flower of Eros and Cupid. In Wales, the white rose represents innocence and silence,and is thus placed on the grave of a young child. To Native Americans, the white rose  symbolizes security andhappiness, and is often worn during wedding ceremonies. The white rose  symbolizes security and happiness,and is often worn during wedding ceremonies.  The white rose is the badge of the House of York and the flower
of the Virgin Mary.

          Color  Messages

          Exquisite  and  radiant, the rose is the principal messenger of love. A  single rose denotes perpetual love; two roses of any color taped or wired together signify a commitment or forthcoming marriage.

          Single  Color  Meanings

          Red  roses of any hue say “I  Love You”  deep red roses imply  unconscious beauty.White roses signify spiritual  love and purity;  bridal white means happy love. Today, yellow roses signifyjoy and gladness; historically, they meant a decrease of love and infidelity. Coral roses implydesire; orange say  “ I am fascinated and enthusiastic.” Lavender roses mean love at first sight.Light pink roses imply grace, gentility and admiration; dark pink roses say “thank you”In general, pale-colored roses signify friendship.

          Combined  Color  Meanings

          Red and yellow roses mixed together say “Congratulations!” Yellow and orange roses together implypassionate thoughts. Red and white roses signify unity.Related