คำแนะนำในการลองชุดแต่งงาน

คำแนะนำในการลองชุดแต่งงาน

คำแนะนำในการลองชุดแต่งงาน

วันที่ 2019-08-19 01:11:13 | ผู้ชม: 5749 | ID: #42020
1 . การลองชุด ( Fitting ) มีขึ้นเพื่อให้ทราบว่าชุดที่เจ้าสาวที่คุณสั่งซื้อมีดีไซน์ ขนาด และสีถูกต้องอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อให้ช่างเสื้อทราบว่าชุดพอดีกับตัวคุณหรือไม่ เวลาใส่จริงมีปัญหาอย่างไร หากไม่พอดีก็ต้องมีการแก้ไขจนกว่าจะพอดีตัว ดังนั้น ในการลองชุดทุกครั้งต้องนำชุดชั้นในและรองเท้าที่จะใส่ในวันพิธีไปด้วย เพื่อให้ช่างเสื้อสามารถปรับแต่งชุดเจ้าสาวของคุณให้ได้ขนาดพอดีในวันจริง
 
2 . ก่อนถึงวันแต่งงาน การนัดลองชุดควรมี 2 ครั้งเป็นอยางน้อย ซึ่งหากจำเป็นต้องมีการแต่งแก้ชุดเจ้าสาวของคุณอีก หรือคุณมีน้ำหนักตัวลดลง ก็สามารถนัดวันลองชุดเป็นครั้งที่ 3 หรือครั้งต่อๆ ไปได้อีก
 
3 . ควรนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวของคุณไปด้วยเพื่อช่วยกันออกความเห็นติชม และสำรวจความเรียบร้อนของชุดเจ้าสาว เมื่อสวมชุดเจ้าสาวโดยครบถ้วนแล้ว ให้ส่องกระจกทั้ง 3 มุม เพื่อดูภาพคุณในชุดเจ้าสาวอย่างละเอียดว่าเป็นอย่างไร สักเกตดูว่าเมื่อสวมชุดแล้วคุณรู้สึกพอดีตัวหรือไม่ หลวมเกินไป หรือรู้สึกรั้ง ให้บอกช่างให้ละเอียด รวมทั้งหากคุณรู้สึกไม่พอใจอย่างใดเกี่ยวกับชุดเจ้าสาว หารือกับช่างเสื้อว่าปัญหาที่คุณรู้สึกเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร
 
4 . ในการลองชุดครั้งต่อมาให้สำรวจดูว่า ปัญหาที่คุณพบในการลองชุดครั้งแรกได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ และคุณรู้สึกพอใจกับชุดแต่งงานของคุณมากน้อยเพียงใด ลองเคลื่อนไหวด้วยการเดินไปมาในชุดเจ้าสาวว่าคล่องตัวหรือไม่ หรือมีส่วนใดยับย่นหรือดึงรั้ง ดูแล้วไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
 
5 . ในการลองชุดครั้งสุดท้าย ให้นำคนที่คุณต้องพึ่งพาในวันแต่งงาน เช่น คุณแม่ของคุณหรือเพื่อนเจ้าสาวมาด้วย เพื่อให้เรียนรู้จากช่างถึงวิธีการช่วยคุณสวมชุด การดูแลชุด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เช่น รอยยับ หรือการขจัดรอยเปื้อน
 
6 . คุณควรนัดวันไปรับชุดจากห้องเสื้อภายในเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันแต่งงาน เมื่อถึงวันรับชุดของเจ้าสาวให้ลองสวมดูอีกครั้ง เพื่อดูความเรียบร้อยว่าชุดพอดีตัวและไม่มีข้อผิดพลาด หากมีปัญหาอะไรก็ควรให้ช่างแก้ไขให้เรียบร้อย
 
7 . ควบคุมน้ำหนักตัวของคุณให้ดี อย่าให้เปลี่ยนแปลงมากจากวันที่ลองชุดครั้งสุดท้าย เพื่อให้เมื่อถึงวันแต่งงานคุณจะได้สวมชุดเจ้าสาวอย่างสวยสมบูรณ์แบบที่สุด
 
ที่มา wedding studioRelated