บทความ

 • ทั้งหมด: 20059 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 2 ของ 1672
บทความ
 • ร่าง กม.ภาษีที่ดิน วัดใจรัฐบาล-สนช.

  วันที่: 2017-11-26 11:05:34

  โดย: qhproperty

  ร่าง กม.ภาษีที่ดิน วัดใจรัฐบาล-สนช. บทบรรณาธิการ แม้รัฐบาลยืนยันว่าจะบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในปี 2562 แต่การพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวของ สนช. ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ อาจส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายใหม่ล่าช้าออกไปด้วย ล่าสุด คณะกรรมาธิการ สนช.ขอขยาย...

 • ทั้งหมด: 20059 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 2 ของ 1672

ระบบรับข่าวสาร สำหรับ:

ค้นหา บทความ หมวดหมู่

รับอีเมลลแจ้งเมื่อข้อมูลใหม่เพิ่มในนี้.
ส่งอีเมลลแจ้งข่าวสารใหม    ใน