บทความอื่น

 • ทั้งหมด: 84 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 1 ของ 7
บทความอื่น
 • การเคหะฯ ศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง...

  วันที่: 2017-12-08 16:42:04

  โดย: qhproperty

  การเคหะฯ ศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง  การเคหะแห่งชาติเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่นำร่องบริเวณชุมชนร่มเกล้าให้เป็น “ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า” ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจนวัตกรรมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคห...

 • ทั้งหมด: 84 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 1 ของ 7

ระบบรับข่าวสาร สำหรับ:

ค้นหา บทความ : บทความอื่น หมวดหมู่

รับอีเมลลแจ้งเมื่อข้อมูลใหม่เพิ่มในนี้.
ส่งอีเมลลแจ้งข่าวสารใหม    ใน