ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทั้งหมด: 340 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 26 ของ 29
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โปรโมชั่นรูดบัตรเครดิตชำระค่ามัดจำทัวร์ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร 3 % (ยอดรูดไม่เกิน 10,000 บาทต่อท่าน)...

  วันที่เริ่ม: 30-11--1 วันสิ้นสุด: 30-11--1

  โดย: packageair

  ยอดรูดบัตรเครดิตตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2555 – 15 ธันวาคม 2555 และจะต้องเดินทางในช่วง 15 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 เท่านั้น  หมายเหตุ   *บริษัทจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการชำระบัตรเครดิต 3% ในกรณีที่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้เท่านั้น *ค่าธรรมเนียมการรูดบัตรไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี *ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกทัวร์ จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมทัวร์ของ Land opera...

 • ทั้งหมด: 340 ข้อมูล
 •  | 
 • หน้า 26 ของ 29

ระบบรับข่าวสาร สำหรับ:

ค้นหา ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่

รับอีเมลลแจ้งเมื่อข้อมูลใหม่เพิ่มในนี้.
ส่งอีเมลลแจ้งข่าวสารใหม    ใน  
 
ค้นหาแบบละเอียด