ไชน่า ช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์

219/1 ซอย8 แยก5 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

02-8481166

02-8957257

0819880334 , 092-256-3342

shopping@center98.com

ไชน่าช๊อปปิ้งเซ็นเตอร์
  • Views 34226
  • Like
  • Followers
รีวิว
Copyright © 2018 . All rights reserved. Powered by http://www.bangkoksync.com