วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์

5 หมู่ 2 บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

084-3783665

084-3783665

khaotanth@hotmail.com

ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ ข้าวแต่นน้ำแตงโม ข้าวแต๋นน้ำแตงโมชนิดหวาน ข้าวแต๋นหน้าสาหร่าย ข้าวแต๋นคำเดียว ข้าวแต๋นหน้าธัญญพืช ข้าวแต๋นหน้างา ข้าวแต๋นรสหวาน ข้าวแต๋นโดนัส ข้าวแต๋นมินิ khaotanthmaebuachan
  • Views 30877
  • Like
  • Followers
รีวิว
ข้าวแต๋นมินิ...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมชนิดหว...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นหน้าสาหร่าย...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นคำเดียว...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นหน้าธัญญพืช...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นหน้างา...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นรสหวาน...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นโดนัส...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม...
ผู้ผลิตอาหาร ผู้ผลิตเครื่องดื่ม
0
3
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแต...
OTOP
0
3
Copyright © 2018 . All rights reserved. Powered by http://www.bangkoksync.com