ถุงปุ๋ย

  • ทั้งหมด: 1 ข้อมูล
  •  | 
  • หน้า 1 ของ 1

ด้ายเย็บกระสอบ ด้ายจักรเย็บกระสอบ ด้ายสปันสีขาวและสีอื่นสำหรับเย็บกระสอบปุ๋ย

สมุทรสาคร, กระทุ่มแบน

ฟ้าไทยบรรจุภัณฑ์  | 9 ผลการค้นหาจากผู้ประกอบการนี้

โรงงานผลิตและจำหน่ายกระสอบปุ๋ยอินทรีย์กระสอบปุ๋ยเคมีกระสอบปุ๋ยชีวภาพกระสอบปุ๋ยยูเรียด้ายเย็บกระสอบด้ายจักรเย็บกระสอบด้ายสปันสีขาวและสีอื่นสำหรับเย็บกระสอบปุ๋ยด้ายเย็บกระสอบด้ายจักรเย็บกระสอบด้ายสปั...

วันที่ 07 Aug, 2018 ใน ผู้ผลิตกระดาษ ไม้ บรรจุภัณฑ์

Verified Member เป็นประเภทสมาชิกที่ได้ยืนยันตัวตนด้วยการส่งสำเนาบัตรประชาชนกับทางเว็บเรียบร้อยแล้ว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดต่อซื้อขายออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Verified Business เป็นประเภทสมาชิกที่ได้รับการตรวจสอบจากทีมงานอย่างละเอียดว่าดำเนินธุรกิจตามที่กล่าวอ้างจริง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ รายการโปรด

  • ทั้งหมด: 1 ข้อมูล
  •  | 
  • หน้า 1 ของ 1

ระบบรับข่าวสาร สำหรับ:

ค้นหา คำค้นหา "ถุงปุ๋ย"

รับอีเมลลแจ้งเมื่อข้อมูลใหม่เพิ่มในนี้.
ส่งอีเมลลแจ้งข่าวสารใหม    ใน