Keyword Priority Listing

  ถูกออกแบบมาให้เพิ่มศักยภาพการค้นหาสินค้าและบริการซึ่งผู้ซื้อใช้เป็นคำค้นหาหลัก ให้ถูกค้นพบก่อน
คู่แข่ง โดยแสดงผลตามลำดับความสำคัญ Gold และ Silver ตามลำดับเพื่อให้สินค้าและบริการถูกแสดงอย่าง
โดดเด่นและน่าเชื่อถือกว่าโฆษณาอื่น


Marketing Group การตลาดตรงกลุ่มเป้าหมาย

  บริการทำตลาดตรงกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าก่อนใคร ด้วยระบบ SEO Innovation ทำให้
BangkokSync  ติดอันดับในส่วนของคำค้นหาบน Google ที่เป็นคำยาก เพื่อช่วยนำลูกค้าเป้าหมายเข้ามายังเว็บ
ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายตรงกลุ่มธุรกิจและบริการของสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google Report

   สสมาชิก Gold จะถูกแสดงผลก่อนคู่แข่งอย่างโดดเด่นและน่าเชื่อถือ ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะอยู่เหนือคู่แข่ง
ของคุณอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ซื้อโดยกว่า 80% จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่แสดงอยู่อับดับบนสุดเท่านั้น

     สมาชิก Silver จะถูกแสดงผลก่อนโฆษณาทั่วไป เพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อด้วยการเป็นหนึ่งในผู้นำการ
จำหน่ายสินค้าและบริการ

 

 
  เพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
  เพิ่มอัตราการพบเห็นสินค้าและบริการ
  อยู่เหนือคู่แข่งในทุกคำค้นหาทั้งบน Google และ Bangkoksync
  ประหยัดเวลาและราคาถูกคุ้มค่ากว่าการทำ SEO ทั่วไป
  สร้างความหน้าเชื่อถือมากกว่าโฆษณาแบบธรรมดา

ตรวจสอบคำค้นหาตามหมวดหมู่ธุรกิจที่ติดหน้าแรก ที่นี่